GẠCH BÔNG QUARTER - GB0099Q_AZ2 - PE1 - CD3

+ Bề mặt: Gạch Trơn
+ Số lượng màu: Ba màu
+ Kích thước: 200x200 mm
+ Độ dày: 12,16 hoặc18 mm
+ Công năng: Gạch ốp lát, trang trí có thể kết hợp với GB0711VG_AZ2 - PE1 - CD3

  • Liên hệ

Địa chỉ