GẠCH BÔNG QUARTER - GB0054Q_W - AZ2

+ Bề mặt: Gạch Trơn
+ Số lượng màu: Hai màu
+ Kích thước: 200x200 mm
+ Độ dày: 12,16 hoặc18 mm
+ Công năng: Gạch ốp lát, trang trí có thể kết hợp với GB0680Q khác màu

  • Liên hệ

Địa chỉ